Για το συμβάν ενημερώθηκε το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.