Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.