Ως λόγος της επίθεσης φέρεται η ερωτική αντιζηλία.