Τι είναι το mobbing; -Bullying και παρενόχληση στο χώρο εργασίας
9 months, 24 days ago
6

Τι είναι το mobbing στο χώρο εργασίας, πως διακρίνεται από το bullying και ποια τα δικαιώματα του θύματος;

Είναι δυνατόν στο χώρο εργασίας να εκδηλώνονται φαινόμενα «mobbing» ή και «bullying» από εργαζόμενο σε έτερο εργαζόμενο, από προϊστάμενο σε υφιστάμενό του ή ακόμη και το αντίστροφο. Και στις δύο περιπτώσεις υφίσταται παρενόχληση του θύματος αλλά υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο στοιχειοθέτησης των φαινομένων αυτών.

Ως παρενόχληση στο χώρο εργασίας εννοείται κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται με λόγια, πράξεις, γραπτά μηνύματα και μπορεί να ζημιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόμου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίμα. Εν αντιθέσει με το «mobbing», το «bullying» πράττεται κυρίως μέσω της σκόπιμης και επαναλαμβανόμενης χρήσης σωματικής ή λεκτικής βίας με σκοπό τον εκφοβισμό του θύματος.

Διαβάστε περισσότερα για το mobbing στο economistas.gr