«Αφήνεις το παιδί σου πνιγμένο για να φορτίσεις το κινητό σου και δεν μιλάς στο διπλανό σπίτι;».