Η Ελισάβετ Λέκκα και ο γιος του Ηλία Μίχου δεν θέλουν να έχουν την παραμικρή επικοινωνία μαζί του.