Ο μικρός εξετάστηκε από δύο παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι έκριναν πως το παιδί έχει θέματα συμπεριφοράς και χρήζει παρακολούθησης αλλά όχι σε επίπεδο νοσηλείας ή εγκλεισμού.