Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.