Εκείνο που αναμένεται να διευκρινιστεί είναι εάν θα κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις ή θα δώσει κατάθεση.