«Αναζητούμε ταλαντούχους εργαζόμενους έως 30 ετών»
5 months, 19 days ago
6

Η γενική διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Κομισιόν μιλάει στα «ΝΕΑ» και τονίζει ότι η προσέλκυση περισσότερων νέων στελεχών μεταξύ 25 και 30 ετών αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνέντευξη στη Μαρία Βασιλείου

Περισσότερους νέους ηλικίας 25-30 ετών επιδιώκει να προσελκύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εργαστούν στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, δηλώνει η γενική διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Κομισιόν Γκέρτρουντ Ινγκεστάντ, μιλώντας στα «ΝΕΑ».

Ο στόχος περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της νέας στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής, που αποσκοπεί «να ενισχύσει την ελκυστικότητά της ως εργοδότη για να προσλαμβάνει και να διατηρεί τα καλύτερα ταλέντα από όλα τα κράτη-μέλη και να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας» επεξηγεί η σουηδή γενική διευθύντρια.

Ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού τέθηκε ως ζητούμενο από την αρχή της θητείας της Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν και ένα από τα θέματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν η μη προσέλκυση νέων σε ηλικία εργαζομένων. Η μέση ηλικία των εργαζομένων στην Κομισιόν είναι 49 έτη, και των νέων προσλήψεων είναι 36 έτη. «Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους από όλα τα κράτη-μέλη, και την Ελλάδα» δηλώνει η Γκέρτρουντ Ινγκεστάντ.

Ενα ακόμη θέμα που σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί μέσω της νέας στρατηγικής είναι η υποεκπροσώπηση ορισμένων κρατών-μελών. Ανάμεσά τους η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Δανία, από τις οποίες, βάσει των «ποσοστών καθοδήγησης», θα αναμενόταν να προέρχονται περισσότεροι εργαζόμενοι στην Κομισιόν. «Θα κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσελκύσουμε εργαζομένους από τις χώρες που υποεκπροσωπούνται» λέει η Ινγκεστάντ.

Παρότι η Ελλάδα δεν ανήκει στην ομάδα αυτή, αν ληφθεί υπόψη το σύνολο των ελλήνων πολιτών που εργάζονται στην Κομισιόν, καθώς το ποσοστό όσων βρίσκονται μεταξύ των επονομαζόμενων junior διοικητικών στελεχών είναι 5,4% έναντι «ποσοστού καθοδήγησης» 3,1%, η χώρα μας υποεκπροσωπείται στα πολύ υψηλότερα επίπεδα διοίκησης, όπως είναι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και τα ισοδύναμά τους, πέφτοντας ελαφρώς κάτω από το 80% της πλήρους εκπροσώπησης. «Χρειαζόμαστε περισσότερους διευθυντές και από την Ελλάδα» λέει η Ινγκεστάντ.

Η Κομισιόν έχει ήδη αρχίσει συνεργασίες με τα κράτη-μέλη ώστε να «διορθωθούν οι ανισορροπίες αυτές μέσω μιας σειράς μέτρων που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από κοινού με τα κράτη-μέλη». Η φύση των μέτρων θα ποικίλλει ανάλογα με τα ζητήματα που προσδιορίζονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής, ενώ στόχος είναι ο σχεδιασμός τους να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022 και να γίνει η πρώτη αξιολόγηση της προόδου στο τέλος του 2023.

«Η νέα στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες» δηλώνει η Ινγκεστάντ. «Δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου εργασίας για όλους, παροχή γρήγορης και ευέλικτης επιλογής και πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής, εξασφάλιση ευέλικτης και ανταποδοτικής σταδιοδρομίας για όλο το προσωπικό και παροχή πιο αποτελεσματικών και εστιασμένων στο προσωπικό υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της αλλαγής».

«Ως μέρος της στρατηγικής η Κομισιόν θα εισαγάγει σύγχρονες, ταχύτερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης εξωτερικών και εσωτερικών υποψηφίων. Στόχος είναι να επιλεγούν τα πιο ταλαντούχα και κατάλληλα άτομα, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού για αιτούντες από διαφορετικά υπόβαθρα και από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ» λέει η Ινγκεστάντ.

in.gr