Η πρώτη φορά που το αγγλικό πρωτάθλημα σταμάτησε, ήταν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η δεύτερη, λόγω της πανδημίας Covid-19, τον Μάρτιο του 2020.