Οι Αρχές εκτιμούν πως τα ψάρια πιθανόν δηλητηριάστηκαν.