Νέα σελίδα στις αμυντικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Λευκωσίας.