Το 2022 από την Ρωσία στην Φινλανδία μετανάστευσαν 6.003 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία 30 χρόνια.