Αυτά τα αμυντικά συστήματα είναι κατασκευασμένα για να αναχαιτίζουν εισερχόμενους πυραύλους.