Κορονοϊός: Η Ε.Ε. δημιουργεί στρατηγικό απόθεμα για ιατρικό εξοπλισμό
Just now
6

Στον ιατρικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι αναπνευστήρες και οι προστατευτικές μάσκες – Το απόθεμα θα φιλοξενηθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη – Ο αρχικός προϋπολογισμός της ΕΕ για το απόθεμα είναι 50 εκατ. ευρώ

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει ένα στρατηγικό απόθεμα για ιατρικό εξοπλισμό, όπως οι αναπνευστήρες και οι προστατευτικές μάσκες, για να βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Η πρόεδρος Ursula von der Leyen δήλωσε ότι “με το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, θέσαμε σε εφαρμογή την αλληλεγγύη της ΕΕ. Θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη μας και όλους τους πολίτες μας. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός”.

Το απόθεμα θα περιλαμβάνει υλικά όπως: ιατρικός εξοπλισμός εντατικής θεραπείας, όπως αναπνευστήρες, ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, εμβόλια και θεραπείες, εργαστηριακές προμήθειες.

Ο κ. Janez Lenarčič, Επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε: «Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο εξοπλισμό στα κράτη μέλη. Δημιουργούμε ένα αποθεματικό για να πάρουμε γρήγορα τα απαραίτητα εφόδια για την καταπολέμηση του κορονοϊού».

Το απόθεμα θα φιλοξενηθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Το κράτος υποδοχής θα είναι υπεύθυνο για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει το 90% των αποθεμάτων. Το Κέντρο Συντονισμού απόκρισης έκτακτης ανάγκης θα διαχειρίζεται τη διανομή του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζει ότι πηγαίνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της ΕΕ για το απόθεμα είναι 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών.

Επιπλέον, βάσει της Κοινής Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις, τα κράτη μέλη προμηθεύονται ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, αναπνευστικούς αναπνευστήρες και αντικείμενα που είναι απαραίτητα. Αυτή η συντονισμένη προσέγγιση παρέχει στα κράτη μέλη ισχυρή θέση κατά τη διαπραγμάτευση με τη βιομηχανία σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την τιμή των ιατρικών προϊόντων.

Μόλις το μέτρο τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 20 Μαρτίου, το κράτος μέλος που επιθυμεί να φιλοξενήσει αποθέματα rescEU μπορεί να υποβάλει αίτηση για άμεση επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η άμεση επιχορήγηση καλύπτει το 90% του κόστους των αποθεμάτων, ενώ το υπόλοιπο 10% βαρύνει το κράτος μέλος