Οι ΗΠΑ είναι κοντά σε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, όπως επεσήμανε η Τζεν Ψάκι.