Ο συχνός θάνατος υψηλόβαθμων αξιωματικών είναι κάτι το ασύνηθες για τη Δύση και ενδέχεται να αναδεικνύει τις αδυναμίες του ρωσικού στρατού.