Ντράγκι:Παραμένουν οι αβεβαιότητες για την ανάπτυξη της ευρωζώνης
11 months, 27 days ago
6

Στα τέλη Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως ανέφερε ο Μάριο Ντράγκι κατά την ενημέρωση Τύπου που ακολούθησε της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ είπε πως αναμένει πως το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους και πως η Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει τον μηνιαίο ρυθμό των αγορών στοιχείων ενεργητικού ως το τέλος του Δεκεμβρίου.

Σε ότι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει το ύψος των καθαρών αγορών που διενεργεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 30 δισ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μειώσει το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού σε 15 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και προβλέπει ότι με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι καθαρές αγορές θα λήξουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Ο κ. Ντράγκι προειδοποίησε ότι οι αβεβαιότητες σχετικά με την ανάπτυξη έχουν ενισχυθεί, αλλά παραμένουν ισορροπημένες, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με την άνοδο των πολιτικών εμπορικού προστατευτισμού, τις αβεβαιότητες στις αναδυόμενες αγορές και την άνοδο της μεταβλητότητας στις αγορές.

Ακόμη υποστήριξε ότι τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας ότι συνεχίζεται η ευρεία επέκταση της ευρωζώνης και η σταδιακή αύξηση του πληθωρισμού. «Η ΕΚΤ συνεχίζει να αναμένει ότι θα συνεχιστεί η σύγκλιση του πληθωρισμού προς το στόχο και θα διατηρηθεί εκεί ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης», είπε σχετικά.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.