Κινδυνεύουν επίσης οι εργαζόμενοι στην τοπική αλιευτική βιομηχανία.