Προκαλεί το βίντεο από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς στο οποίο απεικονίζονται εκατοντάδες παιδιά να φωνάζουν «Αλλαχού Ακμπάρ».