Η μεγαλύτερη φυλακή στην οποία ζει ο άνθρωπος είναι ο φόβος για το τι σκέφτονται οι άλλοι
7 months, 4 days ago
6

Η μεγαλύτερη φυλακή στη οποία ζουν οι άνθρωποι είναι ο φόβος για το τι σκέφτονται οι άλλοι.