«Τα ναρκωτικά δεν αφορούσαν ούτε περαιτέρω διακίνηση ούτε κάτι άλλο. Τα είχε προμηθευτεί ο ίδιος και αφορούσαν τον ίδιο αποκλειστικά και μόνο», σημείωσε ο δικηγόρος του.