Υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα
1 year, 1 month ago
6

Υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα…

Ευγένεια…
Σεβασμός…
Τιμιότητα…
Καλοσύνη…
Ηθική…

Μικρά πράγματα που όμως κάνουν τον άνθρωπο Μεγάλο