Αδήλωτη εργασία: Πότε και πώς μειώνονται τα πρόστιμα
1 year, 15 days ago
6

Μέσα σε διάστημα 27 ημερών από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η παράβαση αδήλωτης εργασίας θα πρέπει οι εργοδότες να προσλάβουν τον εργαζόμενο και να εξοφλήσουν το πρόστιμο, εάν θέλουν να επωφεληθούν των εκπτώσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις που νόμου που ενεργοποιήθηκαν από τις 21 Αυγούστου.

GAΤη διαδικασία επιβολής προστίμων περιγράφει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία εάν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται σε 7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, σε 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών και σε 3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου και εντός της ίδιας προθεσμίας διαβιβάζονται στον ΕΦΚΑ τα στοιχεία προκειμένου να καταλογιστούν ασφαλιστικές εισφορές τριμήνου με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέραν των τριών μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.