Αύξηση 52,8% στα καθαρά κέρδη της ΕΛΤΕΧ Ανεμος στο εννεάμηνο
9 months ago
6

Αύξηση 21,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που διαμορφώνεται στα 42,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018, από 35,2 εκατ. ευρώ το 2017 ανακοίνωσε η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 33 εκατ. ευρώ, έναντι 25,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 30,7%, ενώ τα αποδιδόμενα στη μητρική κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,4 εκατ., αυξημένα κατά 52,8%, και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1254 έναντι 0,0821 ευρώ για τους εννέα πρώτους μήνες του 2017.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν 289,10 MW, τα οποία αφορούν σε 18 αιολικά πάρκα 282,15 MW, 1 μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και 1 φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MWp.

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκεται το αιολικό πάρκο Επέκταση Τετράπολις (6,4 MW) ενώ άλλα 5 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 195,6 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, ένα εκ των οποίων (Επτάδενδρος, 28,8 MW), προκρίθηκε στους διαγωνισμούς που διοργάνωσε η ΡΑΕ τον Ιούλιο 2018.