Δεκάδες προσλήψεις, εκτός ΑΣΕΠ, σε εταιρείες ενέργειας
1 year, 12 days ago
6

Περισσότερες από 300 προσλήψεις, εκτός των διαδικασιών ΑΣΕΠ, σε εταιρείες ενέργειας φέρνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας. 

Αρχικά, το νομοσχέδιο προβλέπει πως η ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης) «δύναται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης να συνάψει 25 συμβάσεις μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια». 

Στο ίδιο σχέδιο νόμου γίνεται αναφορά και σε 30 προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους, στη θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη»

Επιπλέον, προβλέπονται 79 προσλήψεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και 200 προσλήψεις εργολαβικών εργαζομένων της ΔΕΠΑ