ΕΛΠΕ: Εκτακτη διανομή 0,25 ευρώ ανά μετοχή λόγω πώλησης ΔΕΣΦΑ
1 year, 2 months ago
6

Σε μείωση καθαρού δανεισμού θα διατεθεί από τα ΕΛΠΕ το μεγαλύτερο μέρος από τα έσοδα της πώλησης του 35% του ΔΕΣΦΑ ενώ στους μετόχους θα καταβληθούν ως έκτακτη διανομή 76,4 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΠΕ  ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης του συνόλου του 35% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣΦΑ και της είσπραξης του τιμήματος ύψους €284 εκατ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της πώλησης, μείον τους αναλογούντες φόρους, vα διατεθεί για μείωση του καθαρού δανεισμού.

Παράλληλα ποσό ύψους €76,4 εκατ., που αντιστοιχεί σε €0,25/μετοχή θα καταβληθεί ως έκτακτη διανομή στους μετόχους.

Ο χρόνος και ο τρόπος της διανομής θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν εντός του Α’ Εξαμήνου 2019.