Ενενήντα εταιρείες εγκατέλειψαν το Χρηματιστήριο Αθηνών -Ποιες είναι
10 months, 7 days ago
6

Περισσότερες από 90 εταιρείες έχουν αποχωρήσει – ή έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες – από το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 200 9μέχρι σήμερα, αποτέλεσμα της κρίσης αλλά κυρίως της απόφασης των διοικήσεων να αποδεσμευτούν από την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Πρόκειται κυρίως για τα ελληνικά παραρτήματα πολυεθνικών εταιριών αλλά και ιστορικών ομίλων –όπως του Τιτάνα.

Η μεγάλη αβεβαιότητα την περίοδο της κρίσης, η κακή κατάσταση στην Ελλάδα, το στίγμα του ελληνικού κινδύνου και η μεγάλη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων οδήγησε πολλές –ειδικά πολυεθνικές- στην ενεργοποίηση μέτρων για τον περιορισμό του ελληνικού κινδύνου.

Πλέον, καμιά θυγατρική πολυεθνικής δεν θα έχει εισηγμένες μετοχές στο ΧΑ γεγονός το οποίο επίσης αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη, υποβαθμίζοντας την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Διαβάστε περισσότερα για τις εταιρείες που εγκατέλειψαν το Χρηματιστήριο Αθηνών