Οι απειλές από έναν υπουργό κατά του κεντρικού τρεπεζίτη παραβιάζουν την ανεξαρτησία της ΤτΕ, λένε από την ΕΚΤ
1 year, 1 month ago
6

Πλήρως ενημερωμένοι είναι στην ΕΚΤ για το πρωτοφανές -όπως χαρακτηρίζεται- χθεσινό συμβάν, το οποίο αν και προστίθεται στη μακρά λίστα «θερμών» επεισοδίων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Στη Φρανκφούρτη θεωρούν βέβαιο και αυτονόητο ότι η ΤτΕ θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, χωρίς ταλαντεύσεις και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια επίσημη τοποθέτηση για το απίστευτο περιστατικό. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν, ωστόσο, ότι ανεξαρτήτως του αν και πώς θα κινηθούν οι Εθνικές Εισαγγελικές Αρχές αναφορικά με την καταγραφή και δημοσιοποίηση τηλεφωνικών συνομιλιών άνευ συναίνεσης, οι «συστάσεις», πόσο μάλλον οι απειλές προς τον Κεντρικό Τραπεζίτη, παραβιάζουν κατάφωρα την ανεξαρτησία της ΤτΕ, όπως αυτή κατοχυρώνεται όχι μόνο στο Καταστατικό της αλλά και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Άρθρο 130

Κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που τους ανατίθενται από τις Συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών, δεν ζητάει ούτε δέχεται υποδείξεις από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς, από την κυβέρνηση κράτους μέλους ή από άλλο οργανισμό. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Καταστατικό Τράπεζας της Ελλάδας: Άρθρον 5Α

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα µέλη των οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή οργανισμούς. Η Κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το νέο «θερμό» επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν υπουργό της κυβέρνησης εξελίσσεται σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία, όπου οι διαβουλεύσεις για τα «κόκκινα» δάνεια και το νέο νόμο Κατσέλη βρίσκονται στο πιο λεπτό τους σημείο. Σε πείσμα, μάλιστα, των όσων διαρρέει το κυβερνητικό στρατόπεδο για «τελειωμένη συμφωνία» αναφορικά με το πλαίσιο προστασίας της α’ κατοικίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις Βρυξέλλες και πολύ περισσότερο στη Φρανκφούρτη, έχουν πολλά ερωτήματα για βασικές παραδοχές του σχεδίου κι έτσι το τελικό κείμενο, που θα φτάσει στη Βουλή δεν αποκλείεται να έχει εκπλήξεις.

Για παράδειγμα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για «καθαρό» υπόλοιπο δανείου 130.000 ευρώ, πλέον οι συζητήσεις γίνονται επί τη βάσει συνολικού υπολοίπου, δηλαδή μαζί με τους τόκους. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το ποιες ασφαλιστικές δικλείδες θα ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις που κάποιοι από όσους υπαχθούν στη ρύθμιση ξεπεράσουν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια ήτοι αν θα συνεχίσουν να επιδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αυτό που προκάλεσε, δε, τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα, για ένα μορατόριουμ, μια συμφωνία κυρίων, μεταξύ κυβέρνησης- τραπεζών, για «πάγωμα» των πλειστηριασμών, έως ότου πάρει μπροστά ο νέος μηχανισμός ρυθμίσεων, καθώς κρίνεται ότι πρόκειται για κίνηση με προφανή προεκλογικό χαρακτήρα, που δεν «κολλάει» με το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό πλαίσιο.