Πότε μπορεί να γίνει απόλυση χωρίς αποζημίωση -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
1 year, 1 month ago
6

Σύμφωνα με το νόμο, τα δύο μέρη μίας εργασιακής σύμβασης, δηλαδή ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, οφείλουν να τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Ειδικότεροι οι εργαζόμενοι μισθωτοί οφείλουν να εκτελούν με επιμέλεια την εργασία που τους έχει ανατεθεί, με στόχο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του εργοδότη που τους απασχολεί. 

Διαβάστε στο economistas.gr ποιες είναι οι περιπτώσεις που ένας εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί χωρίς να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, τις περιπτώσεις που οδήγησαν τη νομολογία στη διάπλαση ενός νέου λόγου αζήμιας απόλυσης, υπό την προϋπόθεση, όπως εξηγούν ειδικοί, ότι η πρόθεση του εργαζομένου (δόλος) να προκαλέσει την απόλυσή του είναι σαφής και αποδείξιμη.