Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
1 year, 8 months ago
6

Πολλοί φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου δωρεάς, κληρονομιάς ή εισοδήματος, επειδή η εφορία θεώρησε πως συναλλαγές σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς υπέκρυπταν δωρεά, κληρονομία ή προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη αιτία.

Ωστόσο, δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον έχει τεθεί ο όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς συνδικαιούχους.

Σύμφωνα με τη θέση της φορολογικής διοίκησης, η παραπάνω απαλλαγή περιορίζεται μόνο στους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και δεν επεκτείνεται σε κοινούς λογαριασμούς της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που τα ποσά του λογαριασμού μεταβιβαστούν σε άλλο κληρονόμο, που δεν είναι συνδικαιούχος του λογαριασμού, τα ποσά αυτά μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπη δωρεά χρημάτων και να φορολογηθούν.

Να σημειωθεί πως οι κληρονόμοι φορολογουμένου που απεβίωσε εντός του 2017 έχουν προθεσμία έως το τέλος του χρόνου προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αποθανόντος.

Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα και θα πρέπει να προσκομίζονται και να συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος που απεβίωσε μέχρι την ημερομηνία θανάτου ή τις δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει.
Ειδικά, οι κληρονόμοι θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαιώσεις για αποδοχές ή συντάξεις, για τόκους καταθέσεων, αποδείξεις που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Μετά την υποβολή της δήλωσης η εφορία θα προχωρήσει στην εκκαθάρισή της και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα στη διεύθυνση του κληρονόμου.