Συνάντηση της Επιτροπής Εξωστρέφειας του ΣΕΒ με τον υφυπ. Οικονομίας
9 months, 11 days ago
6

Να συμπεριληφθούν σε προγράμματα ΕΣΠΑ οι επιχειρηματικές αποστολές, οι προωθητικές ενέργειες σε σημεία πώλησης και οι ηλεκτρονικές δράσεις προβολής προϊόντων πρότεινε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη.

Ο κ. Μπίτσιος τόνισε ακόμη την ανάγκη ανάπτυξης εξαγωγικών συνεργατικών σχημάτων (clusters), ως απάντηση στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο να εισέλθουν σε νέες αγορές του εξωτερικού. Επεσήμανε, εξάλλου, τη σημασία της συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την εξωστρέφεια.

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, αναφέρθηκε στο πλέγμα των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας, όπου δίνεται βαρύτητα προκειμένου να αξιοποιούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύεται η εξωστρέφεια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι η παραγωγική ικανότητα, η ποιότητα και οι συνέργειες αλλά, επίσης, η έρευνα και ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων προϊόντων και το άνοιγμα καινούργιων αγορών. Σε ότι αφορά στις προτάσεις του ΣΕΒ, ο υφυπουργός σημείωσε ότι το υπουργείο έχει, ήδη, επεξεργαστεί πολλές από αυτές και άμεσα θα ενημερώσει τον Σύνδεσμο.

Η ειδική γραμματέας Ευγενία Φωτονιάτα ανέπτυξε τη στρατηγική στόχευση των δράσεων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε έρευνα του ΣΕΒ για τις εξαγωγές και οι αγορές – στόχοι των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με τις ΗΠΑ να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση και τις Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Κίνα να ακολουθούν. Ως σημαντικότερα εμπόδια για τις εξαγωγές, η έρευνα αναδεικνύει το κόστος προώθησης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. 

Τέλος, η στρατηγική πληροφόρηση για αγορές του εξωτερικού είναι, με μεγάλη διαφορά, ο τομέας που οι εξαγωγικές εταιρίες θα ήθελαν να έχουν περισσότερη στήριξη.