«Ταμείο» για το φόρο εισοδήματος θα κάνει το ΥΠΟΙΚ
1 year, 7 months ago
6

Μέσα στην εβδομάδα θα στείλουν οι τράπεζες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα απολογιστικά στοιχεία για τις εισπράξεις της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.

Συνολικά 2,53 εκατομμύρια φορολογούμενοι έλαβαν χρεωστικό σημείωμα και κλήθηκαν από την εφορία να πληρώσουν συνολικό φόρο 3,3 δισ. ευρώ ή μέσο φόρο 1.323 ευρώ. Το κατά πόσο ανταποκρίθηκαν στη φορολογική τους υποχρέωση οι φορολογούμενοι θα καταδειχθεί μέσα στις επόμενες ώρες, όταν και η φορολογική διοίκηση συλλέξει τα σχετικά στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται πως η πρώτη δόση από τις τρεις διμηνιαίες δόσεις θα έπρεπε να πληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουλίου, η δεύτερη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και τρίτη στο τέλος Νοεμβρίου.

Ωστόσο, πολλοί φορολογούμενοι επέλεξαν να καταστούν ληξιπρόθεσμοι και να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Η εφορία δίνει τη δυνατότητα σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τον λογαριασμό του φόρου εισοδήματος σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις να τον σπάσουν σε 12 δόσεις. Η λύση δεν είναι άλλη από το να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Για αυτό υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και αρχίζουν εν συνεχεία να πληρώνουν τις δόσεις της ρύθμισης. Αυτό ωστόσο έχει κόστος, καθώς η ρύθμιση γίνεται έντοκα με ετήσιο επιτόκιο 5%.