Το μυστικό πίσω από την εικόνα των επενδύσεων- Θετικά τα σημάδια στην κατανάλωση μετά τις πρώτες ελαφρύνσεις
6 months, 15 days ago
6

Λίγο πιο πάνω από 2%, εκτιμούν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, ότι θα αυξηθεί φέτος το ΑΕΠ, «πατώντας» σε πρόδρομους δείκτες, που φανερώνουν βελτίωση.

Είναι ενδεικτικό ότι μετά το αρνητικό δεύτερο τρίμηνο, ως προς την κατανάλωση των νοικοκυριών, η μελέτη της Εθνικής καταγράφει σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Αύγουστο (υψηλό 19 ετών) και σε συνδυασμό με την επίδραση της ήπιας δημοσιονομικής χαλάρωσης, κυρίως στο 2ο εξάμηνο του 2019, προοιωνίζουν ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ υψηλότερο του 2,5% ετησίως για το υπόλοιπο του έτους.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Εθνικής εκτιμούν ότι το ΑΕΠ μπορεί να “τρέξει” με ρυθμούς 2,5% στο τρίτο τρίμηνο αντί 2% πέρσι, ενώ για το τέταρτο τρίμηνο- που συνήθως είναι πιο αδύναμο- προβλέπουν ρυθμούς 2,8% έναντι 1,5% πέρσι. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, τότε στο δεύτερο εξάμηνο η οικονομία θα “τρέξει” με 2,65% και σε ετήσια βάση θα κινηθεί οριακά πάνω από 2%.

Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος και η επιφυλακτική ανάκαμψη των προσδοκιών στη βιομηχανία δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά στο πεδίο των επενδύσεων, που όπως προκύπτει από τη μελέτη της Εθνικής, κρύβουν… μυστικά. Η συνολική επενδυτική δαπάνη μειώθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση, το β’ τρίμηνο, παρότι οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό παραμένουν σε θετική τροχιά (ετήσιες αυξήσεις 3% και 73,6%, αντίστοιχα, με το τελευταίο να περιλαμβάνει αγορές πλοίων) μέσω της δραστηριότητας των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις εκτός κατασκευών αυξήθηκαν κατά 20,1% ετησίως, συνεισφέροντας 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ το Τ2:2019, ενώ και η κατασκευή κατοικιών ενισχύθηκε περαιτέρω (αύξηση 19,5% ετησίως).

Οι κατασκευές εκτός κατοικιών συρρικνώθηκαν

Ωστόσο, οι κατασκευές εκτός κατοικιών συρρικνώθηκαν κατά 45,5% ετησίως, αφαιρώντας 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο. Η συρρίκνωση αυτή αντανακλά καθυστερήσεις στην (επαν)εκκίνηση σημαντικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και μια δυσμενή επίδραση από τη σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (όταν οι κατασκευές εκτός κατοικιών σημείωσαν σημαντική αύξηση 54,3% ετησίως).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση για την κατανάλωση. Έτσι ενώ τα νοικοκυριά “μαζεύτηκαν” λόγω της αβεβαιότητας των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, το Κράτος ξόδεψε. Πώς; Η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,3%, συνεισφέροντας 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Η επίδραση αυτή αντανακλά, κυρίως, την αναπλήρωση της 13ης σύνταξης το Μάιο του 2019 – με τη συνολική καταβολή να ανέρχεται σε 1,8% του τριμηνιαίου ΑΕΠ – καθώς και την εξομάλυνση στη ροή κρατικών πληρωμών, ενόψει της διεξαγωγής των τριπλών εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και του περιορισμού των εκκρεμών οφειλών του δημοσίου.