Υπ. Εργασίας: Σε δύο χρόνια έχουν γίνει 1.564 έλεγχοι σε ΟΤΑ από τον ΣΕΠΕ
9 months, 12 days ago
6

Τα δύο τελευταία χρόνια μέχρι και τον Σεπτέμβριο ο ΣΕΠΕ έχει κάνει 1.564 ελέγχους για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους ΟΤΑ και έχουν υποβληθεί 195 μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές.

Αυτό επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Ανδρέας Νεφελούδης στους εκπροσώπους της ΠΟΕ -ΟΤΑ. Από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας προκύπτουν τα εξής:

  • Το 2016 διενεργήθηκαν 416 έλεγχοι σε Ο.Τ.Α. και υπεβλήθησαν 40 μηνύσεις/ μηνυτήριες αναφορές.
  • Το 2017, στο πλαίσιο του προγραμματισμού κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικά εκτεταμένοι έλεγχοι στους Δήμους όλης της χώρας, εστιάζοντας σε σημεία ελέγχου που στατιστικά εμφανίζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα (διαδικασίες αποκομιδής απορριμμάτων, παροχή και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, υγειονομικός έλεγχος κλπ) καθώς και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ασφαλέστερων εργασιακών πρακτικών. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 602 έλεγχοι και υπεβλήθησαν 95 μηνύσεις/ μηνυτήριες αναφορές.
  • Το τρέχον έτος και μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018 έχουν διενεργηθεί 546 έλεγχοι και υπεβλήθησαν 60 μηνύσεις/ μηνυτήριες αναφορές.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το  Υπουργείο Εργασίας, συμμετέχοντας στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση και την αναβάθμιση του πλαισίου παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρων προστασίας της ασφάλειας και υγείας στους Ο.Τ.Α., συνεισφέρει με εξειδικευμένα στελέχη του και την εμπειρία των ελεγκτικών μηχανισμών του στη συνολική αναβάθμιση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων στους Δήμους.

Τα υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά για την αναβάθμιση και τη διασφάλιση τήρησης του πλαισίου υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.