Οι οδηγοί ΙΧ πρέπει να προσέχουν μέχρι και τον ρουχισμό τους προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμο από την Τροχαία.