Η αξία του εκτιμάται σε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια.