Το κοπάδι βρισκόταν στη θέση «Βλάχα» όταν ξέσπασε η καταιγίδα.