Τι θα έλεγες για ένα επιπλέον εισόδημα; Προσλαμβάνονται 50 άτομα στην Ανθοκομική Έκθεσης Κηφισιάς
Just now
6

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της 66ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να…

Διαβάστε την συνέχεια στο itspossible.gr