70ή επέτειος Οικουμενικής Διακήρυξηςν Δικαιωμάτων Ανθρώπου