ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. / Κοινοπραξία ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ