ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΑ