Επιστημονική Επιτροπή Μουσείου Προσφυγικού Πολιτισμού