Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Πειραιά