Η τεχνολογία και οι ανατροπές σε εργασία, οικονομία και… δημοκρατία – video
1 year, 7 months ago
6

Γιατί η πολιτική δεν μπορεί πλέον να προλάβει τις εξελίξεις. Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στις κοινωνίες και ποια είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Η μετάβαση της εξουσίας και ο ρόλος της ηθικής.