Πρόβλημα με το Facebook -Και στην Ελλάδα
Yesterday
6

Πρόβλημα με την πρόσβαση στο Facebook, υπάρχει τα τελευταία λεπτά παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας.