Πρόβλημα με το Facebook -Και στην Ελλάδα
4 months, 7 days ago
6

Πρόβλημα με την πρόσβαση στο Facebook, υπάρχει τα τελευταία λεπτά παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας.