Ο ρόλος «κλειδί» του τρίτου ατόμου με το όνομα «Στεφανία».