Ο επιχειρηματίας  μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο, ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει τα όσα έχουν συμβεί.