Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια με αναστολή στο Εφετείο.